Kontaktledningsfel – statistik

Här hittar du statistik för antalet kontaktledningsfel de senaste åren och den procentuella fördelningen mellan feltyperna.

Statistik

År

Antal fel

Antal tågstörande fel

Merförseningstid (h)

2017 1 064 364 5 800

2016

1 096

397

6 180

2015

1 279

414

8 283

2014

1 353

419

8 547

2013

1 307

387

5 692

2012

1 324

368

5 997

Vi har kring 1 000–1 400 kontaktledningsfel per år varav runt 400 är tågstörande (=förorsakar en merförsening). Det varierar lite mellan åren. Antalet merförseningstimmar brukar ligga strax under 6 000 timmar per år.

Den procentuella fördelningen över åren kan skilja sig en del därför att vissa enskilda händelser kan orsaka väldigt många förseningstimmar.

Procentuell fördelning mellan feltyperna:

Orsak

Procent av kontaktledningsförseningarna

2012

2013 2014 2015

Trafikutövare

18 %

19 %

15 %

38 %

Anläggning

30 %

50 %

50 %

32 %

Väder och vind

13 %

14 %

14 %

8 %

Djur

6 %

6 %

9 %

6 %

Entreprenad

16 %

5 % 7 % 5 %

Inte kontaktledningsfel

3 % 2 % 3 % 5 %

Sabotage

5 %

2 % 2 % 4 %

Vägfordon

2 %

2 % 1 % 2 %

Okänd

7 %

1 % 1 % 0 %

Eftersom vi förändrat vår uppföljning så vi har inte motsvarande siffror för åren efter 2015.