Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontaktledningsfel – statistik

Här hittar du statistik för antalet kontaktledningsfel de senaste åren och den procentuella fördelningen mellan feltyperna.

Statistik

År

Antal fel

Antal tågstörande fel

Merförseningstid (h)

2017 1 064 364 5 800

2016

1 096

397

6 180

2015

1 279

414

8 283

2014

1 353

419

8 547

2013

1 307

387

5 692

2012

1 324

368

5 997

Vi har kring 1 000–1 400 kontaktledningsfel per år varav runt 400 är tågstörande (=förorsakar en merförsening). Det varierar lite mellan åren. Antalet merförseningstimmar brukar ligga strax under 6 000 timmar per år.

Den procentuella fördelningen över åren kan skilja sig en del därför att vissa enskilda händelser kan orsaka väldigt många förseningstimmar.

Procentuell fördelning mellan feltyperna:

Orsak

Procent av kontaktledningsförseningarna

2012

2013 2014 2015

Trafikutövare

18 %

19 %

15 %

38 %

Anläggning

30 %

50 %

50 %

32 %

Väder och vind

13 %

14 %

14 %

8 %

Djur

6 %

6 %

9 %

6 %

Entreprenad

16 %

5 % 7 % 5 %

Inte kontaktledningsfel

3 % 2 % 3 % 5 %

Sabotage

5 %

2 % 2 % 4 %

Vägfordon

2 %

2 % 1 % 2 %

Okänd

7 %

1 % 1 % 0 %

Eftersom vi förändrat vår uppföljning så vi har inte motsvarande siffror för åren efter 2015.