Övriga ATB:er (Allmän teknisk beskrivning) om vägteknik

Dessa publikationer återfinner du i vår webbutik i kategorin Vägteknik, se länk nedan.
Tekniska regelverk - Vägteknik (Trafikverkets publikationsdatabas)

  • Luftkyld masugnsslagg – hyttsten – i vägkonstruktioner 2005:39
  • Krossad betong i vägkonstruktioner 2004:11

Dessa publikationer återfinner du i vår webbutik i kategorin Geoteknik, se länk nedan.
Tekniska regelverk - Geoteknik (Trafikverkets publikationsdatabas)

  • Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner 2004:109
  • Massutskiftning 2005:4
  • Provgropsundersökning 2006:59
  • Lättklinker i vägkonstruktioner 2003:1