Provgropsundersökning

Provgropsundersökning är en teknisk beskrivning som innehåller riktlinjer för hur provgropsundersökning skall planeras och utföras, liksom hur undersökningen skall dokumenteras.

Provgropsundersökningar ska användas vid Vägverkets (nuvarande Trafikverket) upphandlingar av projekteringar och utföranden av vägobjekt som påbörjas fr o m 2006-09-01.

Provgropsundersökning - publikation 2006:59 (Trafikverkets publikationsdatabas) 

2006:59 Bilaga 1 Dokumentation av provgropsundersökning (pdf-fil, 610 kB, öppnas i nytt fönster)
(Bilagan är ett digitalt formulär som kan fyllas i och skrivas ut)