Tillsammans för tåg i tid

Punktlighet är inget mindre än summan av en samlad leverans från järnvägsbranschens alla aktörer – från förvaltare till operatör och entreprenör. Alla delar måste fungera, därför samlar TTT hela branschen i ett gemensamt mål – en högre punktlighet.

Punktlighet är i sig ingen ny fråga. Redan 1879 infördes gemensam tid på svenska järnvägsstationer, och exakta klockslag har sedan dess varit en viktig del av järnvägen i dess relation till kunder i form av resenärer och godstransportköpare.

Att kunna planera en resa eller transport och känna tillit till att tåget kommer fram i tid året runt, dygnet runt, är en grundförutsättning för järnvägen ska kunna vara ryggraden i det svenska transportsystemet. Därför bildades 2013 samverkansinitiativet Tillsammans för tåg i tid (TTT) med ett övergripande mål - att 95 procent av alla tåg ska ankomma sin slutstation senast fem minuter efter ordinarie tidtabell.

Idag görs det mer tågresor än någonsin tidigare, vilket gör att allt fler människor också är beroende av en punktlig tågtrafik för att få sitt vardagspussel med jobb, skola och fritidsaktiviteter att gå ihop. Det är en av anledningarna till att punktlighet också är helt avgörande för frågor om kundnöjdhet och lönsamhet på en avreglerad järnvägsmarknad. Och framförallt - om inte resenärer och godstransportköpare är nöjda med nuvarande leverans kan givetvis inte heller järnvägsbranschen vara nöjd.

I TTT samlas järnvägsbranschen för att systematiskt och långsiktigt arbeta med de frågor som påverkar tågtrafikens punktlighet. Inom ramen för TTT synliggörs branschgemensamma behov, planeras för förbättringar samtidigt som effekter av insatser följs upp genom mätning och analys.

De parter som deltar i TTT-samarbetet är:

Trafikverket
Tågföretagen
Green Cargo
MTR
Jernhusen
SJ
Svensk Kollektivtrafik
Byggföretagen
Skånetrafiken
Trafikförvaltningen Region Stockholm
Vossloh
Västtrafik
Hector Rail
Vy
Tågåkeriet i Bergslagen

Kontaktvägar
Har du frågor eller funderingar kring TTT och de projekt som drivs är du välkommen att i första hand höra av dig till TTT:s exekutiva ledning via kontaktformuläret under fliken Kontaktuppgifter längre upp på denna sida. Söker du direktkontakt med någon av de medverkande aktörerna i TTT kan du höra av dig till respektive organisations punktlighetsansvarige.

 • Green Cargo, Nicklas Blom
 • Jernhusen, Maria Hägerdal
 • Tågföretagen, Lina Lagerroth
 • Svensk kollektivtrafik, Tomas Ahlberg
 • Skånetrafiken, Mats Ohlsson
 • Västtrafik, Anne Lind
 • Trafikförvaltningen Region Stockholm, Charlotta Fincke
 • SJ, Britt-Marie Olsson
 • Trafikverket, Peter Svensson
 • MTRX, Linda Johansson
 • Byggföretagen, Lars Schyllander
 • Vossloh, Gitte Ekdahl
 • Hector Rail, Morgan Gustafsson
 • Vy, Mathilda Klaesson
 • Tågåkeriet i Bergslagen, Daniel Johansson

Under 2024 arbetar TTT med tre prioriterade områden inom vilka olika åtgärder och beräkningar av punktlighetspotential tas fram och presenteras för berörda aktörer inom järnvägsbranschen.

Områdena är:

Systematiskt opunktlig infrastruktur (SOI)

Syftet med området SOI är att skapa tydliga och konkreta underlag kring vilka åtgärder, från arbetssätt till konkreta investeringar, i infrastrukturen som har potential att höja punktligheten mest.

Systematiskt opunktliga tåg (SOT)

Området kan sammanfattas med frågeställningen: Vilka tåg har systematiskt svårt att hålla sin tidtabell, varför har de det och vad kan göras åt det – i såväl innevarande som kommande tågplan? En lösning kan vara en justerad tidtabell, men det kan också handla om att åtgärda en hastighetsnedsättning eller göra mindre justering i omlopp.

TTT:s solfjäder för punktlighet

Solfjädern är en kombination av en roadmap och ett prioriteringsverktyg: Om alla åtgärder som planeras genomförs - hur mycket närmare 95 procents punktlighet kommer vi då? Och om det fortfarande finns ett gap, vilka åtgärder ska då – utifrån bedömd punktlighetspotential – prioriteras för att nå målet? I verktyget tittar vi på åtgärder inom områdena:

 • Infrastruktur
 • Fordon
 • Kapacitetsplanering
 • Yttre faktorer
 • Störningshantering.

Har du förslag på hur vi kan komma ännu längre, eller synpunkter på punktlighetsutvecklingen, så hör gärna av dig till oss via ttt@trafikverket.se