Rådjur som passerar över ekodukten. Foto: Trafikverket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya bilder från kamerorna på ekodukt, vid rörbroar och viltuthopp

Se vilka djur som använt ekodukten vid Sandsjöbacka under 2019. Det är inte bara älgar och rådjur som fastnat på bild.

Som en del i miljöuppföljningen av projektet med faunaåtgärder i Sandsjöbackaområdet har vi satt upp kameror för att övervaka hur djuren rör sig och påverkas av de nya åtgärderna. På och kring ekodukten sitter nio kameror. Även två mindre rörbroar, en strax söder om ekodukten och en vid Maderna norrut, övervakas med kameror, liksom flera viltuthopp. Kamerorna har varit aktiva sedan februari 2019, och målet är att utreda hur djuren använder ekodukten, övriga befintliga passager och viltuthoppen.

Kamerorna aktiveras vid rörelse och tar bilder när någonting passerar. De filmar alltså inte kontinuerligt. Kameran vid rörbron söder om ekodukten är bara aktiv nattetid, eftersom även människor använder den. De övriga kamerorna är aktiva dygnet runt.

Oväntade besök

Många djur av olika arter har passerat ekodukten sedan den blev färdig. Hittills har rådjur, dovhjortar, älgar, vildsvin och rävar fastnat på bild när de passerat. Även en del mer oväntade djur har dokumenterats, såsom en sångsvanfamilj som använde sig av rörbron vid Maderna och en tamkatt som använde ett av viltuthoppen vid Lindome. På bildsidan kan ni se ett litet urval av de bilder och filmer kamerorna tagit sedan i april.