E6, faunapassager vid Sandsjöbacka

Ekodukt och faunaåtgärder minskar barriäreffekten över E6 vid Sandsjöbacka i Mölndals och Kungsbacka kommuner. Den nya ekodukten, som öppnades i juni 2018, underlättar för djuren att ta sig över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka.

E6 mellan Mölndal och Kungsbacka har i analyser visat sig vara ett stort vandringshinder för både människor och djur på grund av att vägen är hårt trafikerad och kantad av viltstängsel. För att motverka denna barriäreffekt har vi byggt en ekodukt, viltuthopp och färister samt effektiviserat stängslingen. På så sätt binder vi samman grönområdena öster om E6 med naturreservatet och Natura 2000-området i Sandsjöbacka på västra sidan. Vi förväntar oss också att antalet viltolyckor på E6 ska minska, vilket förbättrar säkerheten för både människor och djur.

Vad är faunapassage och ekodukt?

En faunapassage är en förbindelse utformad för att utvalda djurarter ska kunna korsa en trafikled med hjälp av en planskild lösning. En ekodukt är en bredare typ av faunapassage, utformad som en bro och anpassad för många sorters djur.

Så följer vi upp resultatet

I vårt miljöuppföljningsprogram kommer vi under fem års tid att studera hur djuren använder faunapassagerna och ekodukten via spårning, autokameror och inventeringar. Vi följer även upp viltolyckor längs E6 under samma period, liksom hur fauna och växtlighet på ekodukten trivs och utvecklas. Resultatet kommer vi att redovisa genom bilder, filmer och rapporter nedan.

Svar på de vanligaste frågorna hittar du under Frågor och svar. Dokumentation och handlingar från projektet finns under Dokument.

Broschyr om faunapassagen, juni 2018 (pdf-fil, 3,7 MB, öppnas i nytt fönster)

PDF-fil av informationskylten som sitter vid ekodukten (pdf-fil, 17,5 MB, öppnas i nytt fönster)