Samordningsmöte tågplan 2020

Här kan du ta del av dokument om samordningsmöte Tågplan 2020.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas inför mötet är det rådande konstruktionsläget den 15 augusti 2019.

Agenda samordningsmöte tågplan 2020 - version 3 (powerpointfil, 465 kB)

Tåglista tågplan 2020 - 190815 (Excelfil, 707 kB)

Grafer nedan.