Utkast Tågplan 2019

Detta utkast avser Tågplan 2019, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 9 december 2018 och den 14 december 2019.

Inkomna ansökningar är redovisade i "Utkast till tågplan 2019"

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Dokument

Remiss Tågplan 2019 (pdf-fil, 351 kB)

Utkast Tågplan (pdf-fil., 482 kB)

Information läsanvisning 2019 (pdf-fil, 120kB)