Datum för processteg

Här finns viktiga datum och processteg för Tågplan 2019.

DatumProcessteg
8 januari Förplanerade tåglägen för internationella korridorer
23 och 24 januari Tidig dialog med sökande till Tågplan 2019, inbjudan är publicerad på Trafikverkets webbplats
1 mars Informationsmöte om banarbetsplan 2019 för sökande, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats
9 april Sista dag för ansökan Tågplan 2019
9 april Trafikverkets behov av banarbete Tågplan 2019 publiceras
16–18 maj Regionala samrådsmöten för banarbeten i Malmö , Gävle och Solna, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats
7 juni Publicering av material inför samrådsmöte på Trafikverkets webbplats samt i tjänsten
"Ansökan om kapacitet"
11–13 juni Samrådsmöte Solna, inbjudan publiceras på trafikverket.se
2 juli Utkast (förslag) till Tågplan 2019 publiceras
3 augusti Synpunkter på utkast (förslag) Tågplan 2019 skall vara Trafikverket till handa senast
klockan 9.00.
17 augusti  Publicering av material inför samordningsmöte på Trafikverkets webbplats samt i tjänsten "Ansökan om kapacitet"
20 augusti Fastställelse av internationell trafik ansökt via PCS. Gäller även nationella tåglägen ansökta som matare/utflöden till ScanMed RFC:s förplanerade tåglägen (PaP)
21–23 augusti Samordningsmöte Solna, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats
3 september Datum för begäran om tvistlösning
14 september Tvistlösning avslutad
14 september Beslut om att förklara banan överbelastad
17 september Kapacitetstilldelning med hjälp av prioriteringskriterier
21 september Fastställd primär Tågplan 2019 publiceras
15 oktober Sista datum för kompletterande ansökan om tågläge och tjänster till Tågplan 2019
16 oktober Ad-hoc ansökan Tågplan 2019 öppnar
9 november Sista dag för ansökan om transporttillstånd
12 november Fastställd Tågplan 2019 publiceras
9 december Trafikstart Tågplan 2019