Fastställd tågplan 2019

Beslutet gäller fastställd Tågplan 2019, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 9 december 2018 och den 14 december 2019.

Den 20 november har vi publicerat följande nya dokument:

  • Graferna i bilaga 1, eftersom det har saknats information på vissa tågs anmärkningar.
  • Tidtabellsboken i bilaga 5 eftersom vi har behövt justera vissa bevakningsuppgifter.