Samordningsmöte tågplan 2019

Här kan du ta del av dokument om samordningsmöte Tågplan 2019.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas inför mötet är det rådande konstruktionsläget den 17 augusti 2018.

Dokument

Agenda samordningsmöte Tågplan 2019 (pptx-fil, 671 kB)

Tåglista T18 Utkast 180817 (excelfil, 548 kB)