Järnvägsnätsbeskrivning 2026

Här kommer Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning 2026 som anger förutsättningarna för Tågplan 2026 att publiceras. Publiceringen sker i december 2024.