Utfall för kvalitetsavgifter merförseningar 2017

Här presenteras det ekonomiska utfallet av kvalitetsavgifterna för merförseningar 2017.

Utfallet presenteras här på övergripande nivå. Om du vill veta mer om just ditt bolags utfall så tillhandahåller Trafikverket fakturaspecifikation via ett elektroniskt gränssnitt till Trafikverkets databas för fakturaunderlag. För information hur du går till väga följ länken nedan.

System och behörigheter