Nyhetsbrev om ändringar i underlag till linjebok

Nyhetsbrevet beskriver i korta drag de kända förändringar som kommer ske i underlaget till linjeboken under kommande månad, samt även datum för första giltighetsdatum på grundversioner och versioner

Inför varje månadsskifte publiceras ett enklare nyhetsbrev.

Nyhetsbrev februari 2023 (pdf, 4 MB)
Nyhetsbrev januari 2023 (pdf, 734 kB)