Nyhetsbrev om ändringar i underlag till linjebok

Nyhetsbrevet beskriver i korta drag de kända förändringar som kommer ske i underlaget till linjeboken under kommande månad, samt även datum för första giltighetsdatum på grundversioner och versioner