Om linjeboken

Underlag till linjebok utgör en aktuell sammanställning och beskrivning av järnvägsanläggningens infrastruktur. Det består av ett antal dokument som beskriver den järnvägsanläggning som Trafikverket har ansvar för.

Trafikverket ger ut underlag till linjebok digitalt. Underlaget innehåller uppgifter som tåg- och banpersonal behöver i sitt dagliga arbete men används även av andra med anknytning till järnvägen. Till exempel tidtabellsplanerare, projektörer, forskare och tågledare.

Innehållet

Underlaget består av olika avdelningar, vissa beroende på vilket trafikcentralsområde de tillhör. Dessa är:

 • Avd A, Innehållsförteckning
 • Avd B, Hastighets- och fordonsuppgifter
  Innehåller bland annat bromsprocenttabeller (avdelning B är under utveckling vid sidan av det redaktionella arbetet).
 • Avd C, Telefonnummer
  Telefonnummer för kommunikation mellan till exempel lokförare och tågledningens personal.
 • Avd D, Linjebeskrivning
  Utgör den största delen av linjeboken och beskriver trafikplatser, signaler och tavlor i tågets färdriktning.
 • Avd E, Trafikplatsinstruktioner
  Särskilda instruktioner i de fall detta finns för någon trafikplats, hänvisas i så fall från linjebeskrivningen.
 • Avd F, Allmänna föreskrifter
  Beskriver bland annat om det finns särskilda instruktioner för någon specifik sträcka.
 • Avd G, Trafikeringssystem R
  Förtydliganden/särskilda villkor för sträckor med trafikeringssystem R.
 • Avd H, används inte
 • Avd I, används inte
 • Avd J, Instruktioner för tågpersonal
  Generella instruktioner för ombordansvarig utifrån respektive linjeboks geografiska område.
 • Avd K, Trafikeringsföreskrifter för gränsöverskridande trafik
 • Avd L, Tunnelinstruktioner
  Generella instruktioner om utrymningsvägar och säkerhetsutrustning i tunnlar vid händelse av evakuering av tåg och spärrfärd.

Alla förare ska ha tillgång till linjeboken

Det finns åtta linjeböcker. Varje förare ska ha tillgång till linjeboken för det eller de områden som ska trafikeras. Vid färd ska linjeboken för den aktuella sträckan finnas i förarhytten.

Kraven på linjeboken

Av EU kommissionen fattade beslut, utgivna som ”Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet” (TSD) föreskrivs att linjeboken ska administreras av järnvägsföretagen. Genom överenskommelse (JNB) har dock Trafikverket fortsatt ge ut linjeboken enligt tidigare för en övergångsperiod. Från och med tågplan 2013 ger Trafikverket ut ”underlag till linjeboken” enligt beslut TRV 2011/19785. 

Enligt TSD 2019/773 och TSD 2019/733(EU) 2023/1693 ska järnvägsföretagen ansvara för sammanställningen av linjeboken med utgångspunkt från den information/underlag som erhålls från infrastrukturförvaltaren.

Trafikverket ska som infrastrukturförvaltare ansvara för järnvägsanläggningen och ange ramarna för hur denna kan trafikeras.

Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) hänvisar i vissa stycken till infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser och linjeboken.