Ändringar i linjebok

Här visas senaste publicerade ändringar och planerade ändringar.

Senaste publicerade ändringar:

2023-03-13 Boden, versionsändring
2022-12-19
Hallsberg, versionsändring
2022-12-12
Norrköping, Grundversion
2022-12-12
Göteborg, versionsändring
2022-12-11
Malmö, versionsändring
2022-12-12
Norrköping, Grundversion
2022-11-13 
Stockholm, versionsändring
2022-11-13 
Gävle, versionsändring
2022-11-13
Göteborg, versionsändring
2022-11-03
Hallsberg, versionsändring

Planerade ändringar:

2023-02-20 Stockholm, versionsändring
2023-04-01 Gävle, versionsändring
2023-04-09
Hallsberg, versionsändring
2023-04-10 Malmö, versionsändring
2023-04-10 Göteborg, versionsändring
2023-05-30 Stockholm, versionsändring
2023-06-05 Boden, versionsändring
2023-06-19 Boden, versionsändring
2023-07-03 Boden, versionsändring
2023-08-07 Hallsberg, Versionsändring

Ändringshantering

Versionsändringar publiceras cirka 3 veckor innan de börjar gälla. Se kommande versionsändring under varje ort i menyn. Dessa filer uppdateras under gällande version senast den första vardagen klockan 12.00 efter genomförd ändring. Versionsändringen publiceras på denna webbsida. I de fall vi har två versionsändringar av samma Linjebok inom 3 veckor kommer 2 versioner kommande versionsändringar ligga ute samtidigt.