Ändringar i linjebok

Här visas senaste publicerade ändringar och planerade ändringar.

Senaste publicerade ändringar:

2022-11-13 Stockholm, versionsändring
2022-11-13 
Gävle, versionsändring
2022-11-13
Göteborg, versionsändring
2022-11-03
Hallsberg, versionsändring
2022-10-10
Gävle, versionsändring
2022-10-10
Ånge, versionsändring
2022-09-28
Malmö, versionsändring
2022-09-19
Ånge, grundversion
2022-09-19
Stockholm, grundversion
2022-08-22
Boden, grundversion

Planerade ändringar:

2022-12-11 Malmö, versionsändring
2022-12-12 Norrköping, Grundversion
2022-12-12 Göteborg, versionsändring
2022-12-19 Hallsberg, versionsändring

Ändringshantering

Versionsändringar publiceras cirka 3 veckor innan de börjar gälla. Se kommande versionsändring under varje ort i menyn. Dessa filer uppdateras under gällande version senast den första vardagen klockan 12.00 efter genomförd ändring. Versionsändringen publiceras på denna webbsida. I de fall vi har två versionsändringar av samma Linjebok inom 3 veckor kommer 2 versioner kommande versionsändringar ligga ute samtidigt.