Allt du behöver om MPK och Trafikverkets nya planeringssystem

I samband med tidtabellsskiftet den 11 december 2022 gick Trafikverket över till ett helt nytt system för att planera trafik och banarbeten på den svenska järnvägen.

Det handlar om ett skifte som påverkar mer eller mindre samtliga gränssnitt, arbetssätt och rutiner hos både oss samt de drygt 50 järnvägsföretag och entreprenörer som verkar ute på spåren.

Här har vi samlat länkar till sidor där du hittar mer information om olika delar av MPK:

Utvärderingen av MPK Start är klar

För att lära av de problem och utmaningar som följde i spåren av införandet av MPK har en utvärdering genomförts under 2023. Slutsatserna av utvärderingen finns nu presenterade i en rapport.

Utvärderingen av MPK Start är klar

MPK införande

Årets tidtabellsskifte sammanföll med den sista etappen i lanseringen av ett helt nytt systemstöd för att planera och ge plats åt en allt större efterfrågan på trafik och banarbeten längs de 14200 km spår Trafikverket förvaltar. Utvecklingen av systemstödet har pågått under lång tid, och införandet har skett i tre etapper där den första sjösattes våren 2021 och den sista alltså i december 2022.

MPK korttid

Här finns information till de järnvägsföretag och entreprenörer som behöver ansöka om tider i spår eller kapacitet för tåg i MPK korttid.

Frågor och svar om MPK korttid - Bransch (trafikverket.se)

Begär tider för arbete i spår via portalen MPK korttid - Bransch (trafikverket.se)

Ansök om kapacitet för tåg via portalen MPK korttid - Bransch (trafikverket.se)

MPK långtid

Här finns information om långtidsprocessen.

Ansök om kapacitet via Portalen MPK LTP - Bransch (trafikverket.se)