KAJT – ökad kapacitet i järnvägssystemet

Branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) genomför studier och forskning för att förbättra järnvägssystemet. Här utvecklas koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg ska bli världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

Studierna omfattar en bred palett av områden som arbetssätt för att öka robusthet och punktlighet, metoder och verktyg för att erhålla säkrare prognoser och bättre trafikinformation. Även Digital tågplan som gör att våra tågoperatörer på ett enklare sätt kan ansöka om tid för att köra tåg, bygger på forskningsresultat från KAJT.

En svensk forskningsplattform

KAJT-programmet är en svensk forskningsplattform i samverkan mellan Linköpings Universitet (sammanhållande), Blekinge Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala Universitet och Lunds Universitet.

Programmet har pågått sedan 2013. Första etappen var tom 2022. Under år 2023 sker en uppgradering av KAJT 2.0 inkl en översyn av programmets inriktning. Etapp 2 pågår tom 2031.