Arbete i Riddarfjärden, vägarbete, järnvägskorsning.

Samspel mellan trafik och bebyggelse i samhällsplaneringen

På följande sidor hittar du information om tidiga skeden och samverkan, transportsnål samhällsplanering, lokaliseringsprinciper samt åtgärder för att nå de transportpolitiska målen.

Trafikverket ska stötta kommuner i samband med den fysiska planeringsprocessen och vi ska medverka till en samhällsplanering som koordinerar infrastruktur, bebyggelse och kollektivtrafik. Vi ska samverka med kommuner i tidiga skeden, det vill säga redan innan kommunens formella planprocess börjat, och vi ska verka för att de transportpolitiska målen uppfylls.