Godstransporter

Godstransporter består ofta av en transportkedja som bör ses som en helhet.

Det kan handla om hur last- och lossningsplatserna ligger i förhållande till produktions- och konsumtionsplatsen. Och om det finns bra anslutningar direkt från den egna anläggningen till omlastningsterminalen. Vid terminalen behöver det finnas utrymmen så att omlastning och emballagehantering kan ske smidigt och säkert.

En viktig grundstomme för godstransporternas effektivitet är det transeuropeiska transportnätet (TENT-T) och funktionellt prioriterat vägnät. Även samverkansformer har en betydande roll för ett bra resultat.

Ett exempel är arbetet med "Gröna korridorer" som skapar förutsättningar för dialog och problemlösningar inom såväl miljö och tillgänglighet som ekonomisk hållbarhet för godstransporter.

Karta över godstransportområden.
Gröna korridorer i Norden med omnejd (från projektet Gröna korridorers slutrapport)