Fönster på rad på sidan av ett flygplan.

Luftfart i samhällsplaneringen

Här hittar du information om vårt uppdrag inom luftfart samt nyheter och material om fysisk och långsiktig planering.