Hinderfrihetsytor vid riksintresseflygplatser

Nedan visas hinderfrihetsytor vid de svenska riksintresseflygplatserna. Hinderytorna definieras av Transportstyrelsen författningssamling TSFS 2010:134 med ändring TSFS 2012:93. De höjder som presenteras i figurerna anges i RH 70.