Övriga underlag till nationell plan 2018–2029

Under arbetet med nationell plan har Trafikverket tagit fram ett stort antal underlag som belyser olika typer av åtgärder och dess konsekvenser. Här finns länkar till dessa övriga underlag.