Kompetens för utförare av vinterväghållning

Kompetens- och certifieringskrav för personal som utför praktisk vinterväghållning, förare i vägklass 1-3.

Förare som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1-3 ska ha kompetens för uppgiften. Kravställd kompetens ska certifieras genom ett certifieringsprov enligt kompetenskrav nedan.

Kunna metoder, utrustning och materials lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i praktiken.

  • Bärande maskiner och dess användningsområde.
  • Plogtyper. lämplighet vid olika typer av väder och vägar. Exempelvis typer av plogskär, lämplighet vid olika väglag, koppling, inställning av plog och skär.
  • Saltspridningsmetoder, lämplighet vid olika typer av väder och väglag. Exempelvis lastning, funktion, inställning, kalibrering av saltspridare. Lämpliga mängder och bredder vid saltning.
  • Mekanisk halkbekämpning, lämplighet vid olika typer av väder och vägar, lämpliga material och mängder.
  • Principskillnad för vinterväghållning mellan vintervägklass 1-3, 4-5 och GC-väg.
  • Grundläggande meteorologi, såsom temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter och vägförhållandenas påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet.
  • Principer för förebyggande halkbekämpning.

Certifieringen gäller i 6 år.