Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompetens för utförare av vinterväghållning

Kompetens- och certifieringskrav för personal som utför praktisk vinterväghållning, förare i vägklass 1-3.

Förare som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1-3 ska ha kompetens för uppgiften. Kravställd kompetens ska certifieras genom ett certifieringsprov enligt kompetenskrav nedan.

Kunna metoder, utrustning och materials lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i praktiken.

  • Bärande maskiner och dess användningsområde.
  • Plogtyper. lämplighet vid olika typer av väder och vägar. Exempelvis typer av plogskär, lämplighet vid olika väglag, koppling, inställning av plog och skär.
  • Saltspridningsmetoder, lämplighet vid olika typer av väder och väglag. Exempelvis lastning, funktion, inställning, kalibrering av saltspridare. Lämpliga mängder och bredder vid saltning.
  • Mekanisk halkbekämpning, lämplighet vid olika typer av väder och vägar, lämpliga material och mängder.
  • Principskillnad för vinterväghållning mellan vintervägklass 1-3, 4-5 och GC-väg.
  • Grundläggande meteorologi, såsom temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter och vägförhållandenas påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet.
  • Principer för förebyggande halkbekämpning.

Certifieringen gäller i 6 år.