Foto: Kerstin Ericsson

Kompetens för vinterväghållning

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Kompetenskrav för vinterväghållningen gäller i upphandlade Baskontrakt.

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven krävs både teoretiska och praktiska kunskaper.

Trafikverket har valt att prioritera vissa arbetsuppgifter och roller som är värderade som särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbete och trafikanter. Dessa arbetsuppgifter och roller ska utöver kompetenskraven utföra en godkänd certifiering. De två roller som kräver certifiering framgår på underliggande sidor. Från 1 januari 2019 kan du boka och senare genomföra certifieringsproven hos Förarprov, se sidan Utbildningar, certifieringsprov och bokning.

Där godkänt certifieringsprov krävs registreras det i ID06. Certifieringen är personlig och följer med även om du byter arbetsgivare.