Kompetens för att styra och leda vinterväghållning

Här hittar du kompetens- och certifieringskrav för styra och leda inom vinterväghållning.

Klicka på plustecknen (+) för att läsa om vad varje kompetenskrav innebär.

Certifieringen för nedanstående gäller i 6 år.