Krav och råd för arbeten på och vid väg

Krav och råd för arbete på väg ska säkerställa en god arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet vid arbeten som utförs på eller vid vägen.

Den 1 januari 2020 publicerades version 4 av Krav och råd för arbeten på och vid väg:

  • Kraven åberopas i upphandlingar där Trafikverket är beställare.
  • Råden förtydligar eller ger exempel på godtagna lösningar på sådant som återfinns i kraven.

I kontraktet framgår vilken version som gäller.

Andra beställare kan välja att åberopa Trafikverkets krav och råd.