En uppslagen bok.

Certifieringsprov och bokningar

Här hittar du all information du behöver för att registrera, boka och genomföra certifieringsprov.

Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg. 

Tekniska problem att boka certifieringsprov APV 2.3

För dig som behöver förnya din certifiering i APV 2.3 och vars tidigare certifiering redan gått ut så fungerar inte bokningen av certifieringsprov i nuläget.Vi arbetar på att lösa problemet som beräknas ta ett par veckor att lösa. För dessa personer utfärdas härmed en generell dispens och de tillåts utföra arbete med längsgående barriärer, trots att de i dagsläget inte har en giltig certifiering. Dispensen kommer att gälla till dess att problemet är löst och ni fått tillräckligt med tid för att också hinna göra ett godkänt certifieringsprov. Mer information om detta publiceras i ett senare skede när vi vet mer.  Frågor ställs till:
Kompetenskrav Väg 

Om du behöver certifieringen för första gången eller bokar certifieringsprov medans den gamla certifiering fortfarande är giltig, så berörs du inte av detta.

Registrera, boka och genomföra certifieringsprov

OBS: Du måste ha samma registrerade ID06-kort när du bokar provet som när du skriver provet. Om du byter ID06-kort under tiden mellan bokning och prov så måste allt bokas om i samband med att du får det nya kortet. Då måste du alltså gå in och avregistrera ditt gamla ID06-kort, registrera det nya samt boka av och på nytt boka (samma) provtid hos Förarprov. Gör du ej detta så kommer ”hinder för prov” att föreligga och du kommer nekas att skriva provet, vilket vore olyckligt.

Förenklad lathund:

Nedan hittar du en mer utförlig lathund som vi rekommenderar att du använder om du inte gjort detta innan. Obs! Läs alla punkter nedan innan du påbörjar bokningen. Klicka på plustecknen (+) för att läsa varje punkt.

Lathund och instruktion om certifieringsprov