Här och nu visar händelser på järnvägen, aktuellt läge och beräknade tider för tåg

Här och nu är en webbapplikation som gör det möjligt för dig att titta på aktuellt tågläge och att genomföra viss inrapportering. För att få tillgång till detta måste du ansöka om behörighet.

Du loggar in till Här och nu via Operativ järnvägsdrift. Länken finns längst ned på sidan, och under Logga in överst på sidan.

Behörighet till Här och nu

Ansök om behörighet och tillgång till Här och nu på blanketten längre ned på denna sida. Fyll i blanketten och skicka till oss med e-post. Adressen hittar du längst ner på blanketten.

Dessa behörigheter finns:

  • Titta på tåglägesbilder och fråga på aktuellt tågläge
  • K-rapportering av tåg och orsaksrapportering på nivå 3  

Tillgängliga funktioner

Här och nu innehåller dessa funktioner:

  • Visa händelser
  • Ändra orsak på nivå 3 för J-koder som rapporterats på händelser
  • Ändra orsak på nivå 3 för J-koder som rapporterats på tåg
  • K-rapportera tåg
  • Visa aktuellt läge för tåg
  • Visa beräknade tider för tåg
  • Visa aktuellt tågläge och beräknade tider för tåg på trafikplats
  • Visa tåglägesbilder

I dokumentet "Information Här & Nu" längre ner på sidan beskrivs dessa funktioner mer i detalj.