Identifiering och positionering av järnvägsfordon (RFID)

Trafikverket har en tjänst för att identifiera och positionera ditt järnvägsfordon som bygger på RFID-teknik.

Tågsammansättning för logistik

Med ett väl utbyggt nät av RFID-läsare finns möjligheten att spåra och följa varje enskilt fordon. Dessutom kan du se var i tåget respektive vagn befinner sig samt hur den är vänd i färdriktningen för att bland annat underlätta lastning/lossning.

Idag finns över 300 RFID-läsare varav ca 200 är placerade vid detektorer, ytterligare installationer vid utvalda bangårdar pågår under 2018 och framåt.

Detektormätvärden för fordonskontroll

Med hjälp av RFID kopplas detektormätvärden och larm samman med exakt rätt fordon. Förutom aktuell status får du tillgång till detektormätvärden för varje individ vilket möjliggör historisk uppföljning och proaktivt underhåll.

Trafikverkets detektorsystem har 180 detektorer installerade runt om i landet. Dessa anläggningar mäter kontinuerligt status på passerande fordon.

Europeisk standard

Järnvägsföretag och infrastrukturägare inom Europa har tillsammans med standardiserings­organisationen GS1 tagit fram en gemensam RFID standard för märkning av järnvägsfordon. Informationsutbyte mellan järnvägsföretag/fordonsägare och Infrastrukturförvaltare har också standardiserats via GS1. Lösningen har även beslutats som en standard in CEN som kommer att publicera en EN-standard för detta under 2018.

En beskrivande bild av hur Trafikverket använder RFID-teknik för att identifiera och positioner järnvägsfordon. Den första symbolen är en lila tågvagn med RFID-tagg på som kan signalera fordonsnummer EVN och företagsprefix, det vill säga fordonsägaren eller järnvägsföretaget. I mitten av illustrationen är en järnvägsräls med tåget på. På rälsen en bit framför tåget finns en gul platta på rälsen. Från denna har det ritats en pil till den lila tågvagnen och en pil till en grå box. Från den grå boxen är det två pilar med texten Tågsammansättning och Detektomätvärden. Pilarna leder till en förklarande text. Från den förklarande texten tillbaka till boxen går en röd pil med texten prenumerationsunderalag.
 

RFID (Radio Frequency Idenficiation)

Trådlös dataöverföring mellan RFID-läsare och RFID-tagg.
Systemet bygger på passiv RFID teknik (utan batteri).

Detektortyper

Varmgång/tjuvbromsdetektor: Hjullagertemperatur / hjulringstemperatur
Hjulskadedetektor: Hjulplattor / krossår / orundhet
Strömavtagardetektor: Skador i kolslitskena / upplyft

Taggning av fordon

RFID-taggar monteras på fordonet, en på varsin sida. Taggen fästes med exemplevis dubbelhäftande tejp. Taggen programmeras med hjälp av bärbar programmeringsutrustning.
Taggkostnad: cirka 40 kronor/styck.

För detaljerad beskrivning kontakta Trafikverket. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss.

Hur du gör

För att komma igång med Identifiering och positionering av järnvägsfordon har Trafikverket tagit fram en lathund samt samlat alla relevanta dokument, dessa finner du längre ner på sidan.

Teknik

RFID (radio frequency identification) är en teknik med trådlös överföring av information mellan en enkel transponder (tagg) och en läsare. Denna teknik används i dag på många sätt i vår vardag, till exempel vid inpassering i byggnader som har passagesystem.