Viewerprogram för byggnadsinformationsmodell (BIM)

För att kunna ta del av de modeller som produceras med BIM finns en lista på viewer-program som är godkända i Trafikverkets it-miljö och följer Trafikverkets riktlinjer. Modellerna är framför allt tänkta att användas för att visualisera och samgranska.

Samordningsmodeller för BIM som levereras till Trafikverket ska kunna visualiseras och användas för samgranskning med program som är tillgängliga och godkända i Trafikverkets it-miljö. Programvaror för installation ska finnas i Trafikverkets beställningssystem. Webbaserade viewers och programvaror som inte kräver installation ska vara testade och godkända för Trafikverkets it-miljö.

Trafikverket har datorer med operativsystem för Windows 10. Leverantören ska för projektet beskriva vilka programvaror och format för samordningsmodellen som är aktuella i TMALL 0405 Objektspecifik Digital projekthantering väg eller TMALL 0406 Objektspecifik Digital projekthantering järnväg.

Innehållet i modellerna beskrivs i TMALL 0402 Redogörelse för modell, TMALL 0403 Redogörelse för ämnesområdesmodell och TMALL 1094 Redogörelse för samordningsmodell.

Programvaror för BIM i Trafikverkets it-miljö

Följande programvaror finns tillgängliga eller testade för Windows 10 i Trafikverkets it-miljö:

Adobe Reader

Leverantör: Adobe
Version: DC
Passar för: Samordningsmodeller genererade som 3D-pdf

Navisworks Freedom

Leverantör: Autodesk
Version: 2021
Passar för: Samgranskning av modeller genererade i Autodesk programvara.

Bentley View-CONNECT

Leverantör: Bentley
Version: Uppdate 13
Passar för: Samgranskning av modeller genererade i Bentley programvara.

OpenVR

Leverantör: WSP
Version: 4.0.3
Passar för: Samgranskning av modeller genererade till exempel i Autodesk och i Bentley.

Trimble Connect

2021-01-15: Idag krävs skapande av en gratis licens (Trimble ID) vilket inte är tillåtet inom Trafikverket för nya projekt pga. av koppling till molnet. Trimble arbetar med en lösning som är godkänd för att användas av Trafikverket.
Leverantör: Trimble
Version: 1.10.5 (gällande version)
Passar för:  Samgranskning av modeller och dokument i formaten IFC, DWG, TRB, PDF mfl.
Komplett lista över filformat som stöds av Trimble Connect

Quadri Viewer for Windows

Leverantör: Trimble
Version:  Quadri Viewer 2022 för Quadrimodeller (skapade med Novapoint 21, Quadri 2020 eller Quadri 2022).
Passar för: Samgranskning av Quadrimodeller