Bangårdsbelysning – fast installation från kopplingsdosa till armatur

Stickpropp och anslutningsdosa fasas ut ur sortimentet.

Stickpropp och anslutningsdosa fasas ut ur sortimentet. Syftet med att belysningsarmaturer levererats med stickpropp på anslutningsledningen har varit att det ska vara lätt att ansluta armaturen genom att skicka stickproppen igenom stolpröret och sedan plugga i anslutningsdosans uttag.

Material har ändrats som påverkar utförandet

Stickpropparna har bytt dimension, de löper inte lika lätt i stolpröret, så stickproppen monteras av och monteras på efter att man dragit anslutningsledningen genom röret.

Stickproppar har av olika anledningar tagit in vatten och kortslutning skett med onödig felsökning och reparation som resultat.

LED-armaturer har mindre underhåll varför behovet av lossa anslutningen för service har minskat.

Utbytet från stålrör till aluminiumrör, för att förbättra arbetsmiljön, har inneburit att endast en typ av aluminiumlegering klarar våra livslängdskrav utifrån de fasta dimensionerna som krävs.

För att montaget ska vara lätt har anslutningsdosan förändrats och en ny version med artikelnummer 0440273 kommer in i sortimentet i början av maj. Kopplingsdosan har snabbkopplingar och bra förskruvningar med dragavlastning. Kopplingsdosan har ett nytt fäste så att installationen av anslutningsledning utförs ovanifrån för att förenkla montaget.

Till sommaren kommer ett nytt fabrikat på armatur och de kommer då utan stickpropp, till dess får man montera bort stickproppen som levereras med nuvarande armatur.

Alla konstruktions- montage- och sammanställningsritningar samt komponentritningar är uppdaterade.

Frågor angående sortimentet ställs till tekniskt ansvarig; Petter Hafdell, UHtel via fliken för kontaktuppgifter högst upp på sidan.