När ledningsarbetet är klart

När ledningsarbetet är avslutat och vägområdet är återställt i det skick som det befann sig före arbetets början ska du anmäla att arbetet är klart.

När ledningsarbetet är avslutat ska du anmäla att det via e-tjänsten, se länk längre ner på sidan, så att en slutbesiktning kan utföras. Vissa ärenden besiktas med hjälp av bildunderlag och andra besiktas i fält. Om anmälan görs genom ombud ska gällande fullmakt för ledningsägaren bifogas.

Fakturaunderlag

Vid förläggning av ny ledning ska du lämna in ett fakturaunderlag till Trafikverket. För att förenkla hanteringen och uträknandet av vilken ersättning som ska erläggas har vi tagit fram fakturamallar. Använd den fakturamallen för det år som ditt ärendenummer hänvisar till. För att kunna fylla i mallen krävs en längdangivelse samt en specifikation för inom vilken nivå den längsgående ledningen ligger. Bifoga fakturaunderlag i samband med slutanmälan via e-tjänsten eller kontakta den handläggare som anges på tillståndet.