Fastigheter vi säljer och hyr ut

Här hittar du våra lediga lokaler och fastigheter som är till salu.

Försäljning av fastigheter

Trafikverket har i uppdrag att förvalta fastigheter som är nödvändiga för den verksamhet Trafikverket bedriver. Fastigheter som inte längre används i verksamheten avyttras.

Trafikverket lyder under Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Detta innebär att statliga myndigheter och kommuner för samhällsbyggnadsändamål har företräde gällande fastighetsköp. Förfrågningar från kommuner och järnvägsrelaterade företag hanteras via formuläret under ”Kontaktuppgifter”. Privata aktörer hänvisas till annonser nedan.

Hyra och arrende

Trafikverket tar emot förfrågningar om att hyra lokaler eller arrendera mark från statliga myndigheter, kommuner för samhällsbyggnadsändamål och järnvägsföretag via formuläret under ”kontaktuppgifter”. Privata aktörer hänvisas till annonser nedan.