Foto: Bildarkivet.se

Hur vi förvärvar mark

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk.

Via länken nedan berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Markåtkomst