Grundkurs för företagsanvändare

Företagsanvändare är en kundgrupp som erbjuds att själv lägga mer tid på sin ansökan genom att göra avancerade ansökningar i vår e-tjänst Trix. Sättet att arbeta är uppskattat av de cirka 190 företag vi har avtal med i dagsläget.

Kurstillfällen

Vi kommer att lägga ut information här när vi har bokat in nya datum.

Vill du veta mer eller vill ditt företag bli företagsanvändare, kontakta oss genom att gå in på kontaktuppgifter ovan och skriv ett meddelande, så hör vi av oss.

Företagsanvändare har stora möjligheter att påverka sina egna ärenden då de genom avancerade ansökningar kan göra egna färdvägar och kontroll av restriktioner och broar. Man lägger ner mer tid på sina ansökningar, men de behandlas snabbare av Trafikverket.

För alla företagsanvändare ingår en grundläggande endagskurs, vilken är kostnadsfri. Kursen innehåller följande avsnitt; Handboken, TRIX och Avtalet, där grunderna gås igenom.

Kriterier för att bli Företagsanvändare:

  • God datorvana, eftersom du själv ska utföra flera rutiner för att förbereda din avancerade ansökan innan den skickas in till Trafikverket via systemet Trix.
  • Skicka in minst 25 ansökningar per år med undantag för Vägtransportledare.
  • Ha grundläggande fordonskunskaper för den typ av fordon som ansökningarna gäller.
  • Behärska svenska språket

Efter kurstillfället tilldelas du en handledare från Trafikverket i 3 månader, efter det att ett avtal har slutits. Under denna tid förutsätts det att du är aktiv och följer handledarens instruktioner, annars sägs avtalet upp och behörigheten tas bort. Det är viktigt att du följer de rutiner som finns när du förbereder ärendet i Trix, annars kommer det att returneras till dig för komplettering.

Vi tar gärna emot fler medarbetare från redan befintliga företagsanvändare. Tänk på att kursen är personlig och endast de personer som gått kursen får möjlighet att skicka in avancerade ansökningar.

Angående FAV-avtalets varaktighet och villkor för uppsägning

Avtalet gäller tills vidare från dagen då båda parter har undertecknat avtalet om inget annat anges.

Trafikverket och företaget har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Trafikverket har också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och därmed stänga av företaget från avancerad ansökan i Trix om företaget inte följer villkoren i avtalet eller på annat sätt missköter sig. Det gäller även om företaget lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan eller det kommer till Trafikverkets kännedom att företaget har utfört en transport utan ett giltigt dispensbeslut. Fråga om eventuell ny tillgång till avancerad ansökan i Trix efter en uppsägning av avtalet prövas av Trafikverket tidigast 90 dagar efter uppsägningen.