Vite vid brister i arbetsmiljö och säkerhet

Vad som gäller för vite vid brister i arbetsmiljö och säkerhet framgår av entreprenad- eller konsultkontraktet mellan dig som leverantör och Trafikverket.

Vitesbestämmelserna har ändrats genom årens lopp. Nedan finns en beskrivning av tre generella huvudinriktningar som förekommer. Observera att undantag finns och du behöver därför kontrollera vad som står i ditt kontrakt, oavsett vilket år eller månad kontraktet tecknades.