Förfrågningsunderlag i upphandlingar

I Trafikverkets upphandlingar används en modell för förfrågningsunderlag som ansluter till AMA-systemet.

Läs mer under Dokument för upphandling.