Norrbotniabanan

Här hittar du information om Norrbotniabanans entreprenader och upphandlingar.

I större projekt, som Norrbotniabanan, pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet, som oftast sker via ramavtal. Dessa annonseras på Trafikverkets webbplats.