Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på spår och människor som skakar hand

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

I samband med upphandling av konsultuppdrag för upprättande av järnvägsplan inom program Göteborg–Borås så vill vi ge ytterligare inblick i programmet, dess förutsättningar och krav med mera. Ta del av nedanstående material.

Vi planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Den nya järnvägen ger snabbare tågresor, smidigare arbetspendling och ökad tillgänglighet till och från flygplatsen.

Läs mer om Göteborg–Borås på programmets webbsida.

Detta informationsblad kan hittas via länken nedan och ni kommer hitta värdefull information om val av affärsform för upphandlingen av den tredje järnvägsplanen för Göteborg-Borås.

Informationsblad med information om val av affärsform för kommande upphandling av den andra järnvägsplanen: Bollebygd, Göteborg-Borås, del av Nya stambanor (pdf-fil, 273 kb)

Namnet på kommande upphandling heter: Konsultuppdrag för framtagande av järnvägsplan Bollebygd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling för Göteborg-Borås, del av Nya stambanor i Bollebygd kommun inom Västra Götalands Län.

Viktiga tider för upphandlingen

  • Ansökningsinbjudan annonseras i Kommers 2022-04-08 (OBS! Publicering av TED-annonsen tar ca tre dagar så upphandlingen syns i Kommers tidigast 2022-04-13).
  • Sista svarsdag: 2022-05-20
  • Kvalificerande anbudssökande är inbjudna att få ta del av förfrågningsunderlaget: 2022-07-01
  • Sista anbudsdag: 2022-10-13
  • Planerad kontraktsstart i mitten av januari 2023 men detta kan både tidigareläggas eller senareläggas.

Kort beskrivning av delen Bollebygd

Järnvägsplan för Bollebygd startar i kommungräns Härryda/Bollebygd och avslutas vid kommungräns Bollebygd/Borås.

Trafikverkets förslag till lokalisering av den nya järnvägen, på den aktuella sträckan, innebär en lokalisering söder om väg 27/40 i Nolåns och Söråns dalgång. Genom Nolåns och Söråns dalgång passerar järnvägen planskilt befintlig Kust till Kustbana. Öster om dalgången kan järnvägen, beroende på topografi och läge i korridoren antingen gå in i en cirka två kilometer lång tunnel eller gå i markplan nära vägs 27/40 innan den når den högre terrängen mellan Bollebygd och kommungränsen mot Borås.

Granskningshandlingar

Ta del av granskningshandlingarna från mars 2022.

Vi vill betona värdet av att läsa Samrådsredogörelsen, för att förstå hur vi aktivt arbetar med samråd i Göteborg-Borås.

Under pågående Lokaliseringsutredning har en metod för hållbarhetsbedömningar tillämpats. Arbetet kommer att tas vidare till våra kommande uppdrag för järnvägsplan.

Kravbild

För våra järnvägsplaneuppdrag kommer följande krav för höghastighetssystemet tillämpas:

Flygfoton och filmmaterial

Möjlighet finns att ta del av flygfoton och filmmaterial över sträckan Göteborg–Borås. Kontakta inköpsansvarig via kontaktuppgifterna längst upp på denna sida för instruktioner om åtkomst till dessa.