Leverantörsuppföljning – UppLev

Tjänsten Upplev är stängd och det går inte att göra bedömningar i systemet.

I november 2022 stängdes Upplev. Det kommer därmed inte vara möjligt att fortsätta göra bedömningar i systemet.

Under våren och hösten 2022 har ett arbete med att utvärdera nuvarande system och arbetssätt genomförts. Nuvarande system och arbetssätt implementerades på Trafikverket 2014. Ett av syftena med Upplev var att förbättra affären och den affärsmässiga relationen till leverantörerna. Bedömningarna i Upplev har legat till grund för diskussion med leverantörerna i syfte att förbättra bland annat samarbetet mellan Trafikverket och leverantörerna.

Nu ska vi ta ytterligare ett steg framåt i samarbetet med våra leverantörer, därför kommer nu ett nytt arbetssätt för utvärdering av Trafikverkets affärer att införas.

Ett nytt arbetssätt för utvärdering av kontrakt kommer införas under 2023.