Ett nytt digitalt signalsystem för järnvägen

Järnvägens säkerhetssystem, signalsystemet, behöver bytas ut. Det nuvarande systemet är utvecklat mellan 50-80-talen. Det är föråldrat, nedslitet och orsakar förseningar. Ett nytt system behöver vara infört på 2040-talet för att järnvägen ska fungera.

Med det nya signalsystemet kommer fler tåg i tid. Anläggningen blir enklare att övervaka och underhålla. En digital anläggning lägger också grunden för framtida innovationer. På sikt underlättas trafik mellan länder.

Det nya signalsystemet bygger på, European Rail Traffic Management System, ERTMS, som är en gemensam europeisk standard för tågskyddssystem.