Järnväg med dubbelspår i vinterlandskap, en järnvägssignal i förgrunden.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ställverk 95 – Förändring av funktionen dag/natt-omkoppling

Trafikverket har beslut att inte längre använda funktionen dag/natt-omkoppling för signaler kopplade till signalställverk M95.

Det har under en längre tid förekommit problem med funktionen dag/natt-omkoppling kopplat till ställverk M95. Problemet har genererat larm och lett till omstarter av signalutdelar vid omkoppling.

Då funktionen inte anses nödvändig har det nu beslutats om att funktionen inte längre ska användas för signaler kopplade till ställverk M95.

Konsekvensen av beslutet blir att signaler som styrs av ställverk M95, där funktionen inte finns eller är bortkopplad, endast ska justeras in för dagspänning (med undantag för signaler i tunnlar).

De krav som finns gällande dag/natt-omkoppling i TRVINFRA-00308 Ibruktagande- och kontrollbesiktning kommer att uppdateras för att inte gälla signaler som styrs av ställverk M95.

Ritningsstomme Stlv95-19-201 kommer inte att behöva användas framöver och har försetts med en informationstext gällande detta.

Beslutet går att läsa i Projectwise under ”Signaldokumentation extern åtkomst” på ”Förvaltning Underhåll”:

Signalställverk M95 - Beslut gällande Funktionen dag natt omkoppling

Du loggar enklast in genom Projectwise browser:

Projectwise browser

För information om hur du söker behörighet:

Signaldokumentation Förvaltning Underhåll