Denna nyhet är äldre än 6 månader

Systemassessor ny hantering

Systemassessorer ska, tills vidare, accepteras av TSS. Ansökan för systemassessor ska skickas in med samma TSS-ärendenummer som övriga accepter och beslut i projektet.

Efter införandet av 4:e järnvägspaketet 1 juni 2022 ska inte längre Transportstyrelsen acceptera de som ska agera som anläggnings- och systemassessor. För anläggningsassessor, som redan accepteras av TSS, blir det ingen förändring. För systemassessorer blir skillnaden att de, tills vidare, ska accepteras av TSS.

Systemassessorerna ska använda samma blankett och hantering som används för ansökan GL, IBTL och Assessor. I ansökan ”Del 6, Beskrivning” ska det tydligt framgå att ansökan gäller systemassessor. Underlag för ansökan är det samma som det var för ansökan hos Transportstyrelsen.

Ansökan för systemassessor ska skickas in med samma TSS-ärendenummer som övriga accepter och beslut i projektet.