AMA Anläggning – allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

För projekt där framtagande av teknisk beskrivning ansluter till AMA Anläggning ska AMA Anläggning 23 med tillhörande AMA-Nytt samt Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23 användas för projekt som påbörjas efter 1 juli 2023.

Följande kravdokument utgivna av Trafikverket ansluter till AMA Anläggning 23:

  • Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23, TDOK 2023:0125
  • Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529
  • Obundna lager i vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530
  • Alternativa material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532

Vid behov till exempel när tekniska förändringar har skett i dokumenten ges en ny version av dokumentet ut. Första versionen har tillägget Version 1.0. Nästa version kommer att ha tillägget Version 2.0. TDOK numret är detsamma. Kontrollera därför alltid senast gällande version när du söker efter dokumentet.

Dokumenten hittar du i genom att ange dokument-id; "TDOK ÅÅÅÅ:nr" (nr är alltid 4-siffrigt); i sökfunktionen för Styrande och stödjande dokument. Se länken nedan.

Sök stödjande och styrande dokument

Fakta

AMA (Allmän material och arbetsbeskrivning) är ett referensverk för att upprätta tekniska beskrivningar för utförandeentreprenader. Det underlättar för branschen att använda samma språk och begrepp och ger en säkrare och tydligare kvalitet i byggprocessen.

AMA Anläggning 23 utgör en revidering av AMA Anläggning 20 och omfattar även RA Anläggning 23 (råd och anvisningar) samt MER Anläggning 23 (Mät och ersättningsregler). AMA, RA och MER Anläggning ges ut i nya versioner ungefärligen vart tredje år.

Två gånger om året kommer dessutom AMA-Nytt från Svensk Byggtjänst med de senaste förändringarna till AMA, RA och MER Anläggning.

Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning innehåller ändringar och tillägg till Svensk Byggtjänsts publikationer AMA Anläggning, RA Anläggning och AMA-Nytt och uppdateras två gånger per år i samband med AMA-Nytt.