AMA Anläggning – allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

För projekt där framtagande av teknisk beskrivning ansluter till AMA Anläggning ska AMA Anläggning 20 med tillhörande AMA-Nytt samt Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 20 användas för projekt som påbörjas efter 1 juli 2020.

Följande kravdokument utgivna av Trafikverket ansluter till AMA Anläggning 20:

  • Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 20, TDOK 2020:0245
  • Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529
  • Obundna lager i vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530
  • Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531
  • Alternativa material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532

Vid behov till exempel när tekniska förändringar har skett i dokumenten ges en ny version av dokumentet ut. Första versionen har tillägget Version 1.0. Nästa version kommer att ha tillägget Version 2.0. TDOK numret är detsamma. Kontrollera därför alltid senast gällande version när du söker efter dokumentet.

Dokumenten hittar du i genom att ange dokument-id; "TDOK ÅÅÅÅ:nr" (nr är alltid 4-siffrigt); i sökfunktionen för Styrande och stödjande dokument. Se länken nedan.

Sök stödjande och styrande dokument

Fakta

AMA (Allmän material och arbetsbeskrivning) är ett referensverk för att upprätta tekniska beskrivningar för utförandeentreprenader. Det underlättar för branschen att använda samma språk och begrepp och ger en säkrare och tydligare kvalitet i byggprocessen.

AMA Anläggning 20 utgör en revidering av AMA Anläggning 17 och omfattar även RA Anläggning 17 (råd och anvisningar) samt MER Anläggning 17 (Mät och ersättningsregler). AMA, RA och MER Anläggning ges ut i nya versioner ungefärligen vart tredje år.

Två gånger om året kommer dessutom AMA-Nytt från Svensk Byggtjänst med de senaste förändringarna till AMA, RA och MER Anläggning.

Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning innehåller ändringar och tillägg till Svensk Byggtjänsts publikationer AMA Anläggning, RA Anläggning och AMA-Nytt och uppdateras två gånger per år i samband med AMA-Nytt.