JBS Kompetensförsörjning

Satsningarna inom järnväg har aldrig varit större och för att kunna möta detta kommer hela järnvägsbranschen att behöva många nya medarbetare de kommande åren. Samtidigt som en återkommande utmaning är att järnvägsbranschen är relativt okänd. 

2017 blev Kompetensförsörjning ett prioriterat initiativ inom JBS och i samverkan har vi sedan dess genomfört en rad olika satsningar för att synliggöra branschen och dess utbildningsmöjligheter. Arbetet i initiativet är utåtriktat med fokus på operativt arbete i syfte att skapa förutsättningar för att järnvägsbranschen ska få tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Vi tar avstamp i en gemensam årsplan och genomför arbetet i mindre arbetsgrupper. Inom JBS Kompetensförsörjning ingår representanter från Byggföretagen, FSJ, Green Cargo, MTR, SJ, Trafikverket och Tågföretagen.

Attraktivitet

JBS Kompetensförsörjning arbetar aktivt för att attrahera fler till järnvägsbranschen för att få upp kunskapen och intresset för järnvägen som en framtidsbransch. Genom riktade insatser i sociala medier sprider vi kunskap om järnvägsbranschens bredd och utvecklingsmöjligheter för att få fler sökande till branschens jobb och utbildningar.

JBS Kompetensförsörjning samarbetar med Studentum.se och Gymnasium.se som är de största plattformarna i Sverige för eftergymnasial- och gymnasialutbildning. Dessa både sajter hjälper utbildningsanordnare att öka sin exponering och locka fler studenter genom marknadsföringsinsatser för att inspirera, informera och attrahera studiesökande till att välja en utbildning som leder till ett jobb inom järnvägsbranschen.

Parallellt med detta deltar JBS Kompetensförsörjning på mässor och event för att nå ut till gymnasieungdomar, studenter, arbetssökanden, personer i omställning, studie- och yrkesvägledare m.fl. Detta gör vi oftast tillsammans med några av våra medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter och berättar om branschen och dess möjligheter samt svarar på frågor.

Vi medverkar även i Framtidvalet, en katalog för högstadiet, för vägvisning till utbildning och arbete.

2019 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag som handlade om att vidta olika åtgärder för att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom Järnvägsbranschen. Två av dessa åtgärder har drivits i nära samarbete med JBS kompetensförsörjning och övriga branschen.

  • Hösten 2022 startades arbetet med Järnvägscollege upp i syfte att samordna och kvalitetssäkra utbildningar inom järnvägsbranschen. Initiativet är ett gemensamt ansvar mellan Trafikverket och övriga parter i järnvägsbranschen.

  • Framtagande av ett gemensamt arbetsgivarerbjudande (EVP) för järnvägsbranschen.

Järnvägsjobb.se 

Som nav för vårt utåtriktade arbete finns järnvägsjobb.se, men vi finns självklart också på sociala medier. Gå gärna in på järnvägsjobb.se för att läsa mer om vad som händer i branschen och för att se alla lediga jobb inom branschen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring JBS Kompetensförsörjning och de aktiviteter som drivs är du välkommen att höra av dig via kontaktformuläret högst upp på sidan.