Vi är med - ReMiBar

Projektet Remibar är ett samarbete mellan såväl myndigheter som privata aktörer. Trafikverket är projektägare.