Fastställd tågplan 2023

Beslutet gäller fastställd tågplan 2023, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 11 december 2022 och den 9 december 2023.

Fastställd banarbetsplan delges i MPK Visare.